best site https://ontopreplica.com/.moved here replicawatches1for1.com.Recommended Reading https://www.watchesmg.com/.about his https://www.stockswatches.com/.Discover More Here https://www.newsbreitling.com.see page omega replica.her explanation musichublot.site replica watch wholesalers.

Společnost Zogal Union, spol. s r.o.

se zabývá dovozem posypové soli do České republiky a jejím následným prodejem.
 
Svou činností zastřešujeme dovoz posypové soli z polského solného dolu Kopalnia soli Klodawa na český trh.  
Solný důl v Klodawě ročně vytěží 700 000 – 900 000 tun soli, z toho množství  je každoročně dováženo do České republiky  60 000 –  80 000 tun posypové soli, a tento důl je tak druhým největším producentem posypové soli pro český trh.
 
Doplňkově dovážíme posypovou sůl z ukrajinského solného dolu Artěmsol Soledar, který je jedním z největších producentů soli v Evropě s roční těžbou cca 3 500 000 tun soli, a rovněž z polského dolu KGHM Polkowice-Sieroszowice.

Dovážená sůl ze všech uvedených zdrojů splňuje veškeré legislativní a technické podmínky stanovené pro tento druh posypového materiálu v rámci České republiky.
 
Mezi naše hlavní odběratele se řadí organizace , které zajišťují zimní údržbu komunikací. Zejména se jedná o krajské správy a údržby silnic, Ředitelství silnic a dálnic a technické služby měst. 
 
Působíme zejména v moravských a východočeských regionech, kde disponujeme vlastními skladovými kapacitami, na nichž provádíme každoročně předzásobení za účelem zkvalitnění dodávek v zimním období. Naše hlavní sklady se nachází v  Petrovicích u Karviné, Dolní Lipce a Přerově.